อัตราค่าเรียน

อัตราค่าเรียน ต่อคน ต่อ 1 ชั่วโมง


จำนวนผู้เรียน 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คนขึ้นไป (ราคาพิเศษ)
อนุบาล 200 180 150 120 ติดต่อไอดีไลน์ หรือ โทร
ประถม 200 180 150 120 ติดต่อไอดีไลน์ หรือ โทร
มัธยมต้น 225 200 180 150 ติดต่อไอดีไลน์ หรือ โทร
มัธยมปลาย 250 200 180 150 ติดต่อไอดีไลน์ หรือ โทร
มหาวิทยาลัย ติดต่อไอดีไลน์ หรือ โทร
บุคคลทั่วไป ติดต่อไอดีไลน์ หรือ โทร
***นอกจากนี้ยังมีอัตราค่าเรียนแบบลงคอร์ส เช่น คอร์ส 12 ชม. 24 ชม. ทั้งแบบเดี่ยว หรือ แบบกลุ่ม
โดยในกรณีสมัครคอร์สเรียนแบบเดี่ยว หรือ กลุ่ม อัตราค่าเรียน/1 ชม./1 คน จะถูกลงจากปกติ
***หากลงคอร์สเรียนและชำระแล้ว ไม่สามารถคืนค่าเรียนได้ในทุกกรณี***


Copyright © 2017 All Rights Reserved.