คำถามที่พบบ่อย (Q & A)

มี 2 รูปแบบ คือ

  • 1. แบบ On-site : ตามบ้าน หรือ สถานที่ต่าง ๆ
  • 2. แบบ Online : ผ่าน Video Call เป็นการเรียนแบบสด-ตัวต่อตัว
ผู้สอนเป็นนิสิต/นักศึกษา หรือ ผู้ที่จบการศึกษาแล้วจากจุฬา ฯ มหิดล ธรรมศาสตร์ เกษตร และสถาบันชั้นนำ โดยทางศูนย์จะมีการตรวจสอบประวัติการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สอนมาให้ก่อนที่จะส่งประวัติให้นักเรียนและผู้ปกครองเลือก ซึ่งเราจะทำการคัดมาให้ก่อน และนักเรียน ผู้ปกครองค่อยตัดสินใจอีกที หรือจะให้ทางศูนย์เป็นคนคัดให้เลยก็ได้
  • แบบ On-site หรือ ที่บ้าน สามารถระบุได้ว่าสะดวกแถวไหน หรือ เรียนที่บ้าน บ้านอยู่ตรงไหน เพื่อจะได้จัดหาติวเตอร์ที่สามารถไปสอนที่บ้านน้องให้ได้
  • แบบ Online : สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการเรียนได้ หรือแจ้งวันเวลาที่สะดวก ทางศูนย์จะจัดหา ติวเตอร์ที่สามารถ สอนได้ตามวันเวลาของผู้เรียนให้

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

  • 1. แบบรายครั้ง : ชำระค่าเรียนกับติวเตอร์ได้เลยโดยตรงหลังเรียนเสร็จเป็นครั้งๆ
  • 2. แบบคอร์ส (เหมาจ่าย) เช่น คอร์ส 24 ชม. หรือ 30 ชม. เป็นต้น : ค่าเรียนเฉลี่ยต่อครั้ง จะถูกลง เมื่อ เทียบกับรายครั้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยค่าเรียนจะต้องชำระผ่านศูนย์ (สถาบัน) เท่านั้น ก่อนเริ่ม เรียน

สามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที ตั้งแต่เรียนเสร็จครั้งแรก โดยนักเรียนสามารถแจ้งมาทางศูนย์ (สถาบัน) ได้ เลย ทางเราจะจัดการเปลี่ยนคนให้

รูปแบบการเรียน Online เป็นแบบสอนสด-ตัวต่อตัว แบบ real-time ผู้เรียนสามารถถามได้ทันที หากไม่เข้าใจ หรือ สงสัย และติวเตอร์จะตอบคำถามที่น้องไม่เข้าใจ อธิบายให้ฟัง เพื่อให้น้องเข้าใจ คลายสงสัย

  • 1. ผ่าน Zoom หรือ google meet หรือ โปรแกรม อื่นๆ ตามแต่ผู้ปกครองและนักเรียนสะดวก
  • 2. สามารถเรียนผ่าน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือ แท็บเล็ต หรือ มือถือได้ โดยถ้าเป็น แท็บเล็ต หรือ มือถือ จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน zoom หรือ google meet มาใช้ในการเรียน

ค่าเรียนที่แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน จะรวมค่าเดินทางและเอกสารไว้แล้ว ผู้ปกครองไม่ต้องชำระเพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีที่ทางติวเตอร์ ขอเรียกเพิ่มเนื่องจากเดินทางไกล และทางผู้ปกครองยินดีชำระด้วยความ สมัครใจ

Copyright © 2017 All Rights Reserved.