บทความ

GAT คืออะไร ?

04 มกราคม 2021แชร์ :

            GAT คืออะไร? สอบอะไรบ้าง?  คงเป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัย เพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับ GAT กันค่ะ ไปกันเลย…

            GAT หรือ General Aptitude Test คือ การทดสอบความถนัดทั่วไป เพื่อใช้วัดศักยภาพของนักเรียนในการจะเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

            ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา 20 ข้อ  (150 คะแนน) มักเรียกว่า  GAT เชื่อมโยง

            ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ปรนัย 60 ข้อ (150 คะแนน) หรือที่ชอบเรียกกันว่า GAT ENG ประกอบด้วย

                        - Expression

                        - Vocabulary

                        - Structure and Writing

                        - Reading Comprehension

           

            สำหรับส่วนที่ 1 มีโอกาสได้คะแนนเต็มสูง หากน้อง ๆ เตรียมตัวไปดี และใช้เวลาในการอ่าน ฝึกฝนทำโจทย์ไม่นานเท่า ส่วนที่ 2 เนื่องจาก ส่วนที่ 2 จำเป็นต้องพอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สะสมมา เพื่อที่จะใช้ต่อในการติวแนวโจทย์ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ มีเทคนิคในการทำโจทย์ หรือจับหลักในแต่ละแนว หากหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ จะทำให้ทำส่วนนี้ได้คะแนนดี

            สำหรับการสอบปี 2564 ผ่านระบบ TCAS คะแนน GAT สามารถใช้ยื่นได้ในรอบ Quota Admission 1 & 2 และ Direct admission สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะสอบปีนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีและทำข้อสอบได้กันนะคะ 

           


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.