บทความ

ล้วงลึก ‘SAT Subject Tests’ ประตูสำคัญสู่การสอบติดคณะ INTER ของมหาลัยในไทย

08 เมษายน 2021แชร์ :

ล้วงลึก ‘SAT Subject Tests’ ประตูสำคัญสู่การสอบติดคณะ INTER ของมหาลัยในไทย

 

น้อง ๆ หลายคนที่ใฝ่ฝันอยากเข้าคณะอินเตอร์ หรือไปเรียนต่อต่างประเทศ ต้องรู้จักการสอบ ‘SAT’ หรือเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแล้วแน่นอน เพราะ SAT นั้นเป็นข้อสอบมาตรฐานที่มีความสำคัญพอ ๆ กับ GAT PAT หรือวิชาสามัญ และก็ใช้ในหลายมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว

 

ข้อสอบ SAT จะมีทั้ง SAT Reasoning Test (SAT แบบปกติ) และ SAT Subject Tests ทำให้น้อง ๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าต่างกันอย่างไร และควรสอบแบบไหนดี วันนี้พี่ ๆ เลยจะพาทุกคนไปล้วงลึกเรื่องการสอบ ‘SAT Subject Tests’ กัน เพื่อให้น้อง ๆ ศึกษา และเตรียมตัวกันได้ถูก พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย!

 

SAT คือ อะไร ?

            SAT หรือ SAT I  คือ ข้อสอบมาตรฐานที่นักเรียนระดับมัธยมปลายส่วนใหญ่สอบเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย (คณะ Inter) หรือ ใช้เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ซึ่งข้อสอบ SAT มีคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 พาร์ท ด้วยกัน คือ Math และ Verbal  (แต่ละพาร์ทคะแนนเต็ม 800)

 

 

SAT Subjecst Tests คือ?

            SAT Subject Tests หรือ SAT II  เป็นข้อสอบเฉพาะทางที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะต่าง ๆ (วัดความสามารถเชิงลึกเฉพาะด้าน)  โดยเนื้อหาข้อสอบจะอยู่ที่ระดับมัธยมปลาย หรือ High School แต่ SAT Subjecst Tests จะยากกว่า SAT ปกติ

 

SAT Subject Tests มีวิชาสอบทั้งหมด 20 รายวิชา ดังนี้

 

 • Mathematics

-Math Level 1

-Math Level 2

 

 • Science

-Biology E/M

-Chemistry

-Physics

 

 • English

 

 • History

      -U.S. History

      -World History

 

 • Languages

      -Spanish

      -Spanish with Listening

      -French

      -French with Listening

      -Chinese with Listening

      -Italian

      -German

      -German with Listening

      -Modern Hebrew

      -Latin

      -Japanese with Listening

      -Korean with Listening

 

ในแต่ละวิชา จะมีเวลาสอบทั้งหมด 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละวิชาจะมีจำนวนข้อสอบไม่เท่ากัน ส่วนคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 200-800 คะแนน

 

SAT Subject Tests ต่างจาก SAT ปกติ อย่างไร?

 

            SAT Reasoning หรือ SAT ปกติ จะวัดความถนัดในวิชาเลข และภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบไหวพริบว่าเรามีทักษะที่จะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพียงพอหรือไม่ ส่วน SAT Subject Tests จะวัดความถนัดรายวิชาแบบเจาะลึก ทำให้ข้อสอบอาจจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า

 

SAT II อาจจะคล้าย ๆ PAT ที่แยกเป็นความถนัดเฉพาะทางแต่ละวิชา และมีเนื้อหาต่างกันออกไป โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูเนื้อหาที่ออกสอบแบบละเอียดของแต่ละวิชาได้ที่เว็บไซต์ของ College Board ได้เลย https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/subjects

 

ส่วนข้อควรระวังก็คือ SAT ปกติ และ SAT Subject Tests จะไม่สามารถสอบในวันเดียวกันได้ และในแต่ละวันจะสอบได้ไม่เกิน 3 วิชา เท่านั้น!

 

เพราะฉะนั้น น้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะอินเตอร์ หรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องดูรายละเอียดว่าคณะที่ตัวเองจะสอบ ใช้คะแนน SAT แบบไหนบ้าง จะได้เตรียมตัวได้ถูกนั่นเอง

 

 

SAT Subject Tests ในไทย นิยมสอบตัวไหนบ้าง?

 

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย มักจะใช้คะแนนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) คือ Math Level 2  และกลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science)  คือ วิชาเคมี (Chemistry) ฟิสิกส์ (Physics) และชีววิทยา (Biology-M) ในการพิจารณาเข้าศึกษาคณะอินเตอร์ หรือหลักสูตรนานาชาติ

 

ส่วนใหญ่คณะที่ใช้คะแนนนี้ ก็จะมีวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

 

 

ตัวอย่างคณะ / มหาวิทยาลัย ที่ใช้คะแนน SAT Subject Test และ SAT (ข้อมูลอ้างอิงปี 2564)

 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์  (ISE) จุฬาฯ

 

        ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร

            -SAT Math 620  และ SAT Math Level 2   600

 

        ผลสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์

            - SAT subject test (Physics และ Chemistry )  แต่ละวิชาต้อง 800

 

ที่มา : http://www.ise.eng.chula.ac.th/document/Puay/Dec2020/admission/ประกาศรับสมัครวิศวฯ_ปี 64_(รอบ_Early_Admission)_ท่านอธิการลงนาม_4-12-20.pdf

 

 • คณะวิทยาศาสตร์อินเตอร์ (BBTech) จุฬาฯ

 

        ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์

            -SAT II (Math Level 2)  500

 

ที่มา : http://www.bbtech.sc.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/BBTech_Early-Admission-2021.pdf

 

 • คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ (EBA) จุฬาฯ

 

ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-SAT VERBAL  450

 

        ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์

           -SAT (Math Level 2)  700 คะแนน  หรือ SAT Math  500

 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ (TEP/TEPE) ม.ธรรมศาสตร์

 

         ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์

             -SAT (Math Level 2) ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ

 

         ผลสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์

             -SAT subject test (Physics หรือ Chemistry) ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ

 

ที่มา : https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants

 

 • คณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล (MIDS)

 

            -SAT subject test (Math Level 2) หรือ (Physics) 650

            -SAT subject test (Biology-M) 650

            -SAT subject test (Chemistry) 650  

ที่มา : https://dt.mahidol.ac.th/en/mahidol-international-dental-school/apply-to-mids/

 

รายละเอียด และปฏิทินการสอบ

 

            การสอบ SAT Subject Tests ในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี ในช่วงเดือน พฤษภาคม, มิถุนายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม โดยคะแนนจะมีอายุ 2 ปี

 

            ข่าวอัปเดตล่าสุด  ก็คือ มหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการสอบ SAT Subject Tests อีกต่อไปแล้ว (อ้างอิงข้อมูลจาก College board blog January 19, 2021) ส่วนการทดสอบของประเทศไทยในปีนี้ เหลือรอบสอบ 2 รอบ คือ  8 พฤษภาคม 2564 และ 5 มิถุนายน 2564 และยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับการสอบในปีหน้าออกมา

 

 • คุณสมบัติ

 

            - ไม่จำกัดอายุผู้สอบ

 

 • ค่าสมัครสอบ

            -ค่าลงทะเบียนต่อการสอบ 1 ครั้ง  : $26

            -ค่าสมัครสอบ (ผู้ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา) : $53

            -ค่าสอบแต่ละวิชา : วิชาละ $22

 

ศูนย์สอบ SAT กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • WELL INTERNATIONAL SCHOOL
 • THAMMASAT BUSINESS SCHOOL
 • ST ANDREWS INTERNATIONAL SCHOOL
 • SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOL
 • RUAMRUDEE INTERNATIONAL SCHOOL
 • NEW INTERNATIONAL SCHOOL OF THAILAND
 • MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE
 • FACULTY OF LIBERAL ARTS (KMITL)
 • KIS INTERNATIONAL SCHOOL
 • KEERAPAT INTERNATIONALSCHOOL
 • INTERNATIONAL COMM SCHOOL
 • HARROW INTERNATIONAL SCHOOL
 • CONCORDIAN INTERNATIONAL SCHOOL
 • BRITISH COLUMBIA INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK
 • ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

 

ศูนย์สอบSAT ภาคกลางและตะวันออก

 • TC INTERNATIONAL SCHOOL
 • REGENTS INTERNATIONAL SCHOOL-PATTAYA
 • ST JOHN MARY INTERNATIONAL SCHOOL
 • BURAPA GOLF CLUB

 

ศูนย์สอบ SAT ภาคเหนือ

 • PREM TINSULANONDA INTERNATIONAL SCHOOL
 • NAKORNPAYAP INTERNATIONAL SCHOOL
 • LANA INTERNATIONAL SCHOOL
 • CHIANG MAI INTERNATIONAL SCHOOL

 

ศูนย์สอบ SAT ภาคใต้

 • UWC THAILAND INTERNATIONAL SCHOOL
 • QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF PHUKET
 • BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL PHUKET

 

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น้อง ๆ ก็ต้องรอติดตามข่าวสารเรื่อง SAT Subject Tests อย่างใกล้ชิด ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรกับ Requirement ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งหากมีประกาศออกมาเมื่อไหร่ พี่ ๆ จะรีบมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งอย่างแน่นอน!


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.