บทความ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ & ติวเตอร์

11 ตุลาคม 2020แชร์ :

ภาษาอังกฤษถือเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันในยุคนี้เป็นอย่างมากเพราะอัตราการแข่งขันการรับสมัครเข้าสถานศึกษา หรือ การสอบเข้าทำงานต่าง ๆ ที่สูงขึ้น ทำให้เราต้องมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

             ทักษะภาษาอังกฤษเป็นทักษะซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้า หรือ สอบวัดระดับต่าง ๆ รวมถึงการสมัครงาน และการทำงาน เช่น การสอบ O-NET, GAT, SAT, IGCSE, CU – TEP, TU -GET, TOEIC, TOEFL, IELTS  รวมถึงการสอบบรรจุเข้าหน่วยงานต่าง ๆ อย่างการสอบ ก.พ เป็นต้น

            การที่เรามีติวเตอร์คอยแนะนำแนวทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบ รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบต่าง ๆ เนื่องจากหากผลคะแนนสอบของเราถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะทำให้ไม่ต้องสอบใหม่หลายรอบ เช่น การสอบ TOEFL IELTS  ที่มีค่าใช้จ่ายในการสอบที่สูง ทำให้การเตรียมตัวสอบ การติวไปถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากหากติวหรือเรียนไปถูกจุด จะทำให้มีโอกาสสอบได้คะแนนสูง ผ่านเกณฑ์หรือเป้าที่ต้องการมากขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการสอบไปได้เป็นอย่างมาก

            ส่วนในการสอบอย่าง O-NET นั้น น้อง ๆ สามารถสอบได้เพียงรอบเดียว ซึ่งจะมีตั้งแต่ระดับ ป.6, .3 และ ม.6  ซึ่งในระดับ ม.6 คะแนน O-NET ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากบางคณะหรือบางสาขาอาจกำหนดให้ต้องใช้ % คะแนน O-NET ในการยื่นสอบเข้า ส่วน GAT, SAT, IGCSE, CU-TEP, TU-GET นั้นจะใช้ทดสอบเพื่อยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งก็ขึ้นกับเกณฑ์ของแต่ละคณะ สาขา มหาวิทยาลัย ว่ากำหนดไว้ให้ต้องใช้คะแนนทดสอบตัวใดบ้าง โดย GAT มีเปิดสอบในแต่ละปีไม่กี่รอบเท่านั้น และส่วนใหญ่ทางคณะหรือมหาลัยมัก ต้องใช้ GAT ในการยื่นเข้า ทำให้น้อง ๆ ต้องวางแผนในการเตรียมตัวสอบให้ดี เพื่อที่จะให้สามารถทำข้อสอบและได้คะแนนสูง ๆ

             ดังนั้น การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษอยู่สม่ำเสมอจึเป็นสิ่งสำคัญ และถือการลงทุนที่คุ้มค่า  เพราะทักษะนี้เป็นใบเบิกทางสู่รั้วมหาลัยในฝัน หรือ การได้เข้าทำงานในบริษัทที่ตัวเองคิดไว้ แม้กระทั่งการมีผลในการเพิ่มฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น และการช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ดังนั้น การที่เราได้รับคำแนะนำจากพี่ๆ ติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอน มีประสบการณ์สอบโดยตรง หรือเคยผ่านจุดนั้นมาก่อน จะทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้เราเกิดความเข้าใจภาษาอังกฤษจริง ๆ ถึงหลักการ การนำไปใช้ และช่วยให้มีเทคนิคในการทำข้อสอบ จับจุดได้ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อีกด้วย


Recent Post

Copyright © 2017 All Rights Reserved.